VOORWOORD

PRINSJESDAG 2020

Han Busker, voorzitter FNV, over Prinsjesdag tijdens de coronacrisis.

Zoals heel veel dingen in de afgelopen maanden is ook Prinsjesdag vanwege het coronavirus dit jaar anders dan in andere jaren. Niet alleen het uiterlijk vertoon, de feestelijkheden en bijeenkomsten zullen anders zijn, maar vooral ook de begroting voor volgend jaar. Het coronavirus heeft een ongelofelijke impact op de economie en zal dat ook nog lange tijd hebben. Voor de FNV is het vanaf het begin van het grootste belang geweest om te zorgen dat mensen in Nederland hun baan en inkomen kunnen behouden. We hebben met het kabinet en de werkgevers daarom afspraken gemaakt waar we met zijn allen trots op kunnen zijn, en die ook gewerkt hebben om de economie zo veel mogelijk overeind te houden. Maar we zijn er nog niet.

De impact op jongeren die aan het begin van hun loopbaan staan en ook op mensen met onzekere uitzendcontracten is enorm. Daarom zijn we verheugd dat de afgelopen maanden zo veel jonge mensen lid zijn geworden van de FNV. Op die manier kunnen we voor hen veel meer betekenen, ook individueel. Het toont daarnaast aan dat jonge mensen de vakbond waarderen voor het werk dat we doen. En dat geeft vertrouwen voor nu en de toekomst.

Han Busker Voorzitter FNV